Tin tức
Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Sơn La

2010-04-27 13:49:47

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PT NÔNG THÔN

TỈNH SƠN LA

Giám đốc: Hồ Văn Hòe

 

 

Địa chỉ: Số 8, đường Chu Văn Thịnh, Thành phố Sơn La

Tel: 0223.852.400     Fax: 0223.852.203

 


Ngành nghề kinh doanh:

     Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ Ngân hàng và các hoạt động khác theo phân cấp của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sơn La có 21 điểm giao dịch trải khắp 10 huyện, Thành phố, trong đó có:

+ 1 chi nhánh loại 2

+10 chi nhánh loại 3

+10 phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh loại 3

+ 6 điểm giao dịch tự động (Máy ATM)  

(Một số hình ảnh hoạt động của Ngân hàng)

 

   

(Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có 6 điểm giao dịch tự động - máy ATM)
Các tin khác
Thực hiện chương trình vận động “Vì bộ đội biển đảo”, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La (SBA) đã nhận được ủng hộ của 10 doanh nghiệp với số tiền là 72.000.000 đồng. Từ ngày 29/9 - 2/10/2012, SBA đã tổ chức 01 đoàn đi thăm và tặng quà cho bộ đội đảo Song Ngư (tỉnh Nghệ An).
Xem chi tiết..
Trân trọng kính mời các doanh nghiệp doanh nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sơn La tham gia làm hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La (SBA)
Xem tất cả..